Despite the fact that the bag is an absolutely common item in our everyday life, it turns out that it played a very significant role in the evolutionary process of sapiens. It was the bag that helped people collect a larger amount of small, loose materials and food products, such as berries, grains, nuts, and conveniently carry them over a longer distance.
The first bags were probably animal skins, folded in half, and fastened with cords on the sides. Or maybe braid? Later woven, cotton or woolen.
Tens of thousands of years have passed, the need to comfortably carry necessary things has remained.
If you think about it this way, maybe a woman's desperate desire to buy another handbag is a genetically inherited, instinctive habit of our ancestors, inviting us to pick berries-lipsticks, fish skeletons-hair combs, and helocinogenic mushrooms-an opportunity to "relax" with friends after a working day?
Our bags are also simple, we take a piece of fabric, and sew the edges, attach a strap, and - voila - you can go berry picking. that's probably why our customers love us so much and keep coming back.
In the picture - our bag "over the shoulder" - looks completely simple and primitive (half-folded textile with sewn sides). Not to mention a few improvements that only civilized homo-sapiens can afford:
- Waterproof;
- Washes perfectly in the washing machine;
- You can change the strap (color, width, pattern)
- Fastens with a quality zipper;
- Has internal pockets: for keys, money, phone.
- Decorated with the most famous M.K. Works by Čiurlionis and confirmed by the signature of a genius.
- There can be even four sizes as standard:
XS (for phone) - 12x20 cm
S (for phone, wallet, keys and fish skeletons) ~ 20 x 24 cm
M (for mushrooms and berries) - 27 x 32 cm
L (for computer) - 32 x 38 cm
- Printed and sewn by our hands in Lithuania.
- The one who will serve his voter longer than the most honest deputy during two terms in the Seimas.
- Complete with various accessories - vanity, key, glasses basket, scarf...
- Protects against the evil eye and brings good luck.
- Popularizing Lithuanian art in Lithuania and the world.
- Protects your jeans pockets from tearing and the invasion of long fingers....
Nepaisant to, kad krepšys yra visiškai įprastas daiktas mūsų kasdieninėje buityje, pasirodo jis atliko labai reikšmingą vaidmenį sapiens evoliucijoje. Būtent krepšys padėjo žmonėm surinkti didesnį kiekį smulkių, birių medžiagų bei maisto produktų, tokių kaip uogos, grūdai, riešutai, ir patogiai pernešti juos didesnį atstumą, tuo pastūmėjo žmogų pasaulio karaliaus sosto link.
Pirmieji krepšiai, tikriausiai buvo gyvūnų odos, perlenktos pusiau, šonuose sutvirtintos šniūrais. O gal pinti? Vėliau austi, medvilniniai ar vilnoniai.
Dešimtys tūkstančių metų praėjo, poreikis patogiai nešti reikalingus daiktus išliko.
Jeigu taip pagalvojus, gal desperatiškas moteriškas noras nusipirkti dar vieną rankinę- tai genetiškai paveldėtas, instinktyvus mūsų protėvių įprotis, kviečiantis rinkti uogas- lūpdažius, žuvies griaučius- plaukų šukas, bei helocinogeninius grybus- galimybę "atsipalaiduoti" su draugėmis po darbo dienos?
Mūsų krepšiai irgi paprasti, mes imame skiautę audinio, ir užsiuvame kraštus, pritvirtiname dirželį, ir - vualia- galite eiti uogauti. turbūt būtent todėl mūsų pirkėjai mus taiip myli ir visada sugrįžta.
Paveikslėlyje- mūsų krepšys "per petį"- atrodo, visiškai paprastas ir primityvus (perlenkta pusiau tekstilė su susiūtais šonais). Jeigu nevardinti keleto patobulinimų, kuriuos gali sau leisti tik civilizuotas homo-sapiens:
- Neperšlampamas;
- Puikiai skalbiasi skalbimo mašinoje;
- Galima pasikeisti dirželį (spalvą, plotį, raštą)
- Užsegamas kokybišku užtrauktuku;
- Turi vidines kišenes: raktams, pinigams, telefonui.
- Išmargintas garsiausiais M.K. Čiurlionio darbais ir užtvirtintas genijaus parašu.
- Standartiškai gali būti net keturių dydžių:
XS (telefonui) - 12x20 cm
S (telefonui, piniginei, raktams ir žuvų griaučiams) ~ 20 x 24 cm
M (grybam iir uogom)- 27 x 32 cm
L (kompiuteriui) - 32 x 38 cm
- Išmargintas ir susiūtas mūsų rankomis Lietuvoje.
- Tarnausiantis savo rinkėjui ilgiau nei sąžiningiausias deputatas per dvi kadencijas Seime.
- Komplektuojasi įvairiausiais aksesuarais- kosmetinė, raktinė, akinių krepšelis, skarelė..
- Apsaugo nuo blogo žvilgsnio ir atneša sėkmę.
- Populiarina lietuvišką meną Lietuvoje ir pasaulyje.
- Apsaugo jūsų džinsų kišenes nuo suplyšimo bei ilgapirščių invazijos....